Ewangelizy w Łasku
o luteranizmie


Czyli o naszym Kościele


Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517 r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiarą.

 

Struktura i ustrój Kościoła Luterańskiego w Polsce 

 

  • Synod Kościoła
    Jest najwyższą władzą Kościoła i jego uosobieniem oraz  wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania prawa.
  • Biskup
    Jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi.
  • Konsystorz
    Jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru.
© 2010 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łasku; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO